Η Εταιρία

H μεγαλύτερη εταιρεία επίγειας μεταφοράς όσον αφορά τον αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών, η κορυφαία εταιρεία του κλάδου Μετρό έχει 1463 λεωφορεία συνολικά, 673 η οποία είναι ιδιοκτησία του στο στόλο της.

Η εταιρία διαθέτει ένα νέο στόλο λεωφορείων και ο μέσος όρος ηλικίας του είναι 3 έτη. Εκτός από την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και οργανωτική δομή του Μετρό Holding, στην οποία είναι εγγεγραμμένη, η Metroturizm έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της μέσω εγχώριες και ξένες πωλήσεις εισιτηρίων μέσω δικτύου ενός συνόλου 1.000 ενεργών οργανισμών σε 77 πόλεις. Σε μια μέρα, κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 1400 ταξίδια με περίπου 19.000.000 επιβάτες που μεταφέρονται ετησίως.

Quick Options
Documentation Video Tutorials Purchase Now

Color Scheme

Homepages Demo